Service Personnel & Veterans Agency Logo

Veterans-UK Logo

Welcome to the Veterans UK website - Free Veterans Helpline 0800 169 22 77

Veterans Welfare Service

Welfare Working Protocol
Notification of a Severe Physical/ Mental Disablement Service Discharge Case from
Service Welfare to SPVA Welfare Service (Welfare 11)

How to Contact the Veterans Welfare Service
Statement of Purpose
Services Provided
Service Personnel and Veterans Agency Mobile Unit
Ilford Park Polish Home (IPPH)
- English Version
- Polish Version

Ilford Park Polish Home

Cenne tradycje w troskliwym środowisku I wyposażenie I więcej informacji

Ilford Park Polish Home

Cenne tradycje w troskliwym środowisku

Ilford Park został celowo zaprojektowany, wybudowany i oficjalnie otwarty 16 grudnia 1992 roku.

Ilford Park udziela opieki rezydencyjnej i pielęgniarskiej osobom które kwalifikują się do przyjęcia, spełniając warunki zawarte w ustawie Polskich Przesiedleńców z roku 1947(1947 Polish Resettlement Act)

Ilford Park znajduje się w Stover, blisko Newton Abbot w Devon,na pograniczu Dartmoor National Park.

Ilford Park jest zarządzany przez Agencję Veteranów (Service Personnel and Veterans Agency),która jest Organem wykonawczym Ministerstwa Obrony.

Dobrze wykwalifikowany personel w Ilford Park oferuje troskliwe środowisko,kładąc szczególny nacisk na Polską kulturę i tradycje uwzględniając jednocześnie indywidualne potrzeby podopiecznych.

Top of page